Välkommen!

Solja Upola, magisterexamen i konst, är polcirkelns-, och finska Lapplands konstnär, som i sina akvareller avbildar den nordliga naturen och dess liv och leverne i olika årstider. Varje målning är sitt eget unika verk, färgens och vattnets komposition, som med sin inneboende överraskningsförmåga gång efter annan lyckas inspirera sin skapare.

 
© Solja Upola 2007-2011     »     webdesign © Elina Uutela     »     brushes © Menthal27     »     Översättning Mirko Vallius