Visuell Design

Inredningsdesign är ett sätt att bygga och disponera det tredimensionella rummet och till detta har Solja Upola som bildkonstnär samma förhållande som vid målning på en tvådimensionell yta, oavsett om det handlar om att inreda utställningsmontrar, skyltfönster eller produktplacering.

Visuell marknadsföring ger upphov till tankar och ideer, installationerna förbättrar trevnaden och stärker imagen. Beträffande produktpresentation så kan även avsättningen av produkterna förstärkas.

Till Upolas kunskapsområden hör även reklam mm. Logotyper, trafikskyltar och marknadskommunikation, samt även kalligrafisk handtextning och handmålade skyltar.

Bilderna visar delar av inredning och målningar från Rovaniemis flygplats år 2006, delar av den 50 meter långa fönsterserien Fyra årstider, där den lappländska sagoskatten visar sig genom landskapet och dess innevånare.

Visuell Logo Design

 
© Solja Upola 2007-2011     »     webdesign © Elina Uutela     »     brushes © Menthal27     »     Översättning Mirko Vallius